ఇస్లామీయ గ్రంథాల (సీరా, హదీత్‌ మరియు ఖుర్‌ఆన్‌) నుండి దిగువనీయబడిన మాటలు దయచేసి గమనించండి. ఇబ్న్‌ఇస్‍హాక్ వ్రాసిన “సీరత్‌ రసూలల్లాహ్‌,” ది లైఫ్‌ఆఫ్‌ముహమ్మద్‌, ఆల్ఫ్రెడ్‌ గియోం అనువాదం, 106వ పేజిపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…